Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Eğitim ve Araştırma Birimi, Avrupa Birliği (AB) ile müzakere sürecinde 3 Ekim 2005'te başlayarak çeşitli başlıklarda yürütülecek çalışmalara, STK'ların başlıklar bazında ve bir çok başlığı kesen konularda etkin katılımını desteklemek için çalışmalar yürütmeyi planlamaktadır. Bu çalışmaların hedefi müzakere süreci boyunca yurttaş girişimlerinin ve hak temelli çalışan STK’ların kendi aralarında bir iletişim ağı kurmalarına destek olmaktır.

Projenin Amacı:

Proje, AB Müzakere sürecinde hak temelli STK'lara ve yurttaş girişimlerine AB Müktesebatı, müzakere süreci konusunda bilgilenmelerini ve STK'ların kendi geliştirdikleri çalışma grupları, takvimi ve biçimi çerçevesince politika önerileri geliştirebilecekleri bir platform hazırlamayı amaçlamıştır

Proje Faaliyetleri:

Hazırlık Toplantıları
Müzakere başlıklarına göre çalışma grupları oluşturulması
Eylül 2005 Atölye Çalışması
Değerlendirme Toplantısı

Projenin Süresi:

Proje 7 ay sürmüştür.

Hazırlık Toplantıları:

Projenin hazırlık süresi boyunca müzakere başlıklarından seçilen konularda çalışan STK'lardan katılımcılar beyin fırtınası için bir araya getirilmiştir. STK’lardan gelen temsilcilerin önerileri ile 5 ana çalışma konusu ve grubu belirlenmiştir. Ayrıca ilgili grupları koordine etme görevini ilgili konularda çalışan gönüllüler üstlenmişlerdir. Belirlenen çalışma grupları ve grupların koordinatörleri aşağıda sıralanmıştır:

 1. İnsan Hakları Grubu
  Grup Koorinatörleri: Nurcan Sonuç ve Cenk Soyer
 2. Sosyal Haklar Grubu
  Grup Koorinatörü: Başak Ekim
 3. Gençlik Politikaları Grubu
  Grup Koorinatörleri: Yörük Kurtaran ve Gülesin Nemutlu
 4. Kadının İnsan Hakları Grubu
  Grup Koorinatörü: Zelal Ayman
 5. Çevre Grubu
  Grup Koorinatör: Ümit Şahin

Eylül 2005 Atölye Çalışması:

24 ve 25 Eylül 2005'te gerçekleştirilen atölye çalışmasında "hak" temelli çalışmalar yapan STK'ların ve yurttaş inisiyatiflerinin AB Müktesebatı ve müzakere süreci hakkında bilgi edinmesi amaçlanmıştır. Atölyenin ilk gününde konu hakkında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayan tartışmalar yapılmıştır. Atölyenin ikinci günü ise grupların oluşturulmasına ve çalışma koşullarının gruplar tarafından belirlenmesine ayrılmıştır. Atölye çalışmasının programını görmek için tıklayınız.

Atölye çalışmasına müzakerelerin yürütüleceği başlıklarla ilgili çalışan yurttaş girişimleri ve hak temelli çalışmalar yapan STK'lar davet edilmiştir. Atölye çalışmasının katılımcılarını görmek için tıklayınız.

Eylül 2005 Atölye Çalışması'na Avrupa Parlamentosu Üyesi Emine Bozkurt, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Direktörlüğü Danışmanı Giorgos Glynos, Avrupa Kadın Lobisi’ndan İlknur Üstün, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu’ndan Ayşe Buğra, Polonya Uluslararası İlişkiler Merkezi’nden Bartek Nowak katılmıştır. Konuşmacılar AB Müzakere sürecine ilişkin bilgi vermenin yanı sıra, Türkiye’de hak temelli çalışan STK’ların yapabileceklerine ilişkin tartışmalar yürütmüşlerdir.

Atölye çalışmasında yapılan konuşmaları ve tartışmaları görmek için tıklayınız.

Atölye çalışmasının ikinci günü gruplar konuları ile ilgili alanlarda çalışmaya başlamışlardır. Atölye sonunda STK'ların müzakere başlıkları ile ilişkili konularda çalışma grupları, çalışma takvimi ve biçimini belirlemişlerdir.

Çalışma Grupları:

Çalışma Grupları, Ocak 2006’da politika önerilerini getirmişlerdir. Grupların önerilerini özetleyen metni görmek için tıklayınız.

Bültenler Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından desteklenmiştir.
http://www.boell-tr.org/tr/default_tr.aspx

Proje hakkında bilgi almak için:

Laden Yurttagüler
Tel: 0 212 311 5403
e-mail: laden@bilgi.edu.tr