AB Müzakere Sürecinde STK’lar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Eğitim ve Araştırma Birimi, Avrupa Birliği (AB) ile müzakere sürecinde 3 Ekim 2005'te başlayarak çeşitli başlıklarda yürütülecek çalışmalara, STK'ların başlıklar bazında ve bir çok başlığı kesen konularda etkin katılımını desteklemek için çalışmalar yürütmeyi planlamaktadır. Bu çalışmaların hedefi müzakere süreci boyunca yurttaş girişimlerinin ve hak temelli çalışan STK’ların kendi aralarında bir iletişim ağı kurmalarına destek olmaktır.

 

STK’ların Politika Süreçlerine Katılımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Eğitim ve Araştırma Birimi, STK’ların politika süreçlerine katılımını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli alanlardaki bilgilerin ulaşırlığını ve dağılımını sağlayacak bültenler ve ana dokümanların orijinalleini ve çevirilerini paylaşmayı amaçlamaktadır.